Förändringsledning

Som förändringsledare hjälper jag företag och organisationer att lyckas med sina förändringsprojekt. Jag vägleder dem genom alla steg i processen; från att identifiera och analysera förbättringsmöjligheter, till att förverkliga mål och strategier.

Business Improvement Model är ett av flera verktyg som jag använder för att skapa genomförandekraft i förändringsprocessens fyra utvecklingssteg.

Business Improvements Model BIM

Business Improvements Model innehåller fyra steg med 7 – 12 aktiviteter i varje steg. Här nedan beskriver jag mycket kortfattat några av dem.

1. Förbättringar
Efter en inledande analys börjar identifieringen av organisationens förbättringsmöjligheter utifrån de strukturella, kulturella och strategiska utvecklingsbehoven. Vi processar de bakomliggande problemen och får fram lösningsalternativ som ger de bästa beslutsunderlagen.

2. Mål & Strategier
Med beslutsunderlagen i hand startar prioriteringsprocessen. Beslut av mål och strategier förankras bland ledare och medarbetare för att skapa engagemang och handlingskraft i implementeringen.

3. Implementering
Medarbetarna får anpassad kompetensutveckling för bättre samverkan, ledarskap, ökad motivation med mera samt metoder för en systematiserad problemlösning. Kompetensutvecklingen skapar genomförandekraft och uthållighet vilket leder till konkreta resultat som mäts och uppmärksammas.

4. Utvärdering
Utvärderingens huvudfokus förutom fakta är de lärdomar och insikter som förbättringsarbetet för med sig. Syftet är att kunderna på egen hand, utan vår support, ska kunna genomföra kommande förbättringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Förutom att jag kan ta ett helhetsgrepp i större förbättringsprojekt gör jag även punktinsatser som kan handla om allt från analyser och problemlösning till digitalisering eller ledarskapscoachning.

Mina uppdrag inleds ibland med en inspirationsföreläsning eller ett förutsättningslöst möte. Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi tillsammans kan skapa effektiva förbättringar som leder till nya framgångar.

Förutom Förändringsledning kan du nedan läsa mer om hur mina Utbildningar och Föreläsningar också hjälper kunderna att förbättra sina resultat:

Utbildningar

Kunskap är grunden till framgång. Genom mina utbildningar får ledarna och medarbetarna rätt kompetens för att driva utveckling.
Läs mer om våra olika utbildningsprogram

Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Jag erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar för hela organisationen 
Läs mer om inspirationsföreläsningar för chefer och ledare

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00.