Ledarskap

Ledarskap

 Tankar – Insikter – Lärdomar

Situationsanpassat Ledarskap –
1, 2 och nu 3

Situationsanpassat Ledarskap har varit en av världens mest använda ledarskapsmodeller. Den utvecklades i slutet av 60-talet av Paul Hersey och Ken Blanchard. Modellens grund är en fyrfältare som innebär att ledaren anpassar sin ledarstil utifrån situationen och medarbetarens kompetensnivå. Modell 2 lanserade Ken Blanchard själv 1985.

Under årens lopp har modell 1 och 2 fått en del kritik för svårigheten att applicera i praktiken. Situationsanpassad Ledarskap 3 är en ny modell som är logiskt uppbyggd, lätt att lära och användarvänlig.
Läs hela artikeln här!

Utbildningar inom ledarskap

27

Kommunikativt Ledarskap

En kurs om hur en effektivare kommunikation hjälper er att snabbare nå organisationens mål.

Leda och utveckla framgångsrika team

En kurs om hur ni utvecklar teamet att ta ansvar, sätta mål och skapa resultat.