Let’s talk about intervjuar Stefan

Posted by:

En talarförmedling frågar Stefan om bland annat vad hans föreläsningar handlar om.

0