Om oss

Här kan du läsa om Stefans och Liselottes bakgrund och de pedagogiska verktyg som vi använder i våra utvecklingsprogram. Vi anpassar alltid upplägg och innehåll utifrån våra kunders behov och önskemål.

Välkomna!

Stefan Görwik

En kort bakgrundsbeskrivning:

Under drygt 30 år har Stefan arbetat som förändringsledare, utbildare och föreläsare, Innan han startade eget arbetade han på fyra större internationella konsultföretag. Stefan är en sann motivatör som brinner för att hjälpa organisationer, dess ledare, och medarbetare att hitta lösningar på deras behov och utmaningar.

En längre bakgrundsbeskrivning:

Efter flytten från Blekinge till Stockholm började Stefan arbeta som försäljare på Svenska Dagbladet. Därefter fick han jobb på det internationella skivbolaget CBS Records, där han arbetade i fem år som försäljare och promotion manager.

Mentorn Sven Möller Andersen inspirerade Stefan att återuppta studierna. Han flyttade till Lund och läste statistik och nationalekonomi och därefter marknadsföring på IHM Business School i Stockholm.

Anställningarna på Institutet för Ledarskap och Lönsamhet samt Motivationskonsult blev två goda erfarenheter innan Stefan flyttade till Santa Monica, Kalifornien där han jobbade med försäljning i två år.

Tillbaka i Stockholm började han arbeta som kursledare. Först med Wilson Learnings olika utbildningar. Därefter blev det ytterliga tre utbildningsföretag, där han arbetade med några av världens mest använda utbildningskoncept, innan han startade egen konsultverksamhet.

I början av 90-talet introducerade Stefan ”action learning” baserad problemlösning i Sverige. Konceptet blev en succé där teoretiska utbildningspass kombinerades med upplevelsebaserade samarbetsövningar. Dagens Nyheter, Dagens Industri, TV4 och SvT har skrivit och gjort reportage om Stefans framgångsrika utbildningar.

Idag arbetar han som föreläsare, utbildningskonsult och förändringsledare. Ibland kombineras dessa tre former av utveckling som exempelvis när Stefan genomförde en utbildningsdag för ABB:s ledningsgrupp. Uppdraget växte till ett 5-årigt förändringsprogram för tusentals ledare och medarbetare som beskrivs i ABB:s bok ”Växa med Förändring” där Stefan tillägnades ett eget kapitel för sina uppskattade insatser.

Stefan är certifierad och utbildad inom Situationsanpassat Ledarskap, KommunikationsStilar (färgerna), Praktisk teamutveckling, Personligt Ledarskap, Utveckling Grupp Ledare (UGL), Rådgivande Försäljning och Presentationsteknik.

Mer om Stefan på Linkedin:

Liselotte Görwik

En kort bakgrundsbeskrivning:

Liselottes karriär, hittills, kan delas upp i tre delar; de första femton åren gav henne stor erfarenhet av att leda förändringar inom IT-lösningar i internationella och komplexa organisationer. Del två har varit sjutton roliga år som ledarskapscoach, utbildare och VD för en talarförmedling.

Numera har Liselotte mer fokus på att hjälpa små och medelstora företag med förändringsarbete, teambuilding och coachning.

Mer om Liselotte på Linkedin:

Om vår pedagogik

HUMOR

För att skapa ett positivt och inspirerande läroklimat använder Stefan gärna humor i sina föreläsningar.

FORSKNINGSBASERAT

De teorier som presenteras är baserade på forskning från universitet och högskolor samt egna erfarenheter och undersökningar.

ACTION LEARNING

Stefan använder gärna pedagogiken “att lära genom handling” eller “action learning”. Fördelarna är många; den skapar både engagemang och ger långsiktiga effekter genom att flera sinnen används vid inlärningstillfället.

WORKSHOP

Workshopsmetodiken som Stefan använder kan anpassas till olika ämnen och teman. Han genomför workshops för både små och större grupper med upp till flera hundra deltagare.

STORYTELLING

Med storytelling målar Stefan föreläsningarnas budskap i bilder så att lärdomarna berör och består över tid.

ANVÄNDARVÄNLIGA VERKTYG

Deltagarna erbjuds verktyg om hur man ökar motivationen, kommunicerar effektivt och ger feedback. De lär sig också systematisk problemlösning, konflikthantering, hur man förbättra samarbete, engagemang och ledarskapet.

FRAMGÅNGSEXEMPEL

Deltagarna får inspirerande och roliga framgångsexempel från Stefans egna och andras erfarenheter som ger deltagarna nya perspektiv och insikter.

FÖRBEREDELSE OCH ENGAGEMANG

Det är viktigt att vara påläst vad gäller kundens verklighet för att deltagarna ska känna igen sig och få med sig användbar kompetens tillbaka till arbetet, säger Stefan. Han är alltid engagerad och kan också driva på och vara tuff om det behövs men det är alltid med glimten i ögat.

Övrig kompetens

Stefan ingår även i konsultnätverket Business Improvements.