Om Stefan Görwik

Här kan du läsa mer om Stefan samt de metoder och pedagogiska verktyg som han använder i sina föreläsningar. Stefan anpassar alltid upplägg och innehåll i sina uppdrag utifrån kundens behov och önskemål.

Hur föreläser Stefan

HUMOR
För att skapa ett positivt och inspirerande läroklimat använder Stefan gärna humor i sina föreläsningar.

FORSKNINGSBASERAT
De teorier som presenteras är baserade på forskning från universitet och högskolor samt egna erfarenheter och undersökningar.

ACTION LEARNING
Stefan använder gärna pedagogiken “att lära genom handling” eller “action learning”. Fördelarna är många; den skapar både engagemang och ger långsiktiga effekter genom att flera sinnen används vid inlärningstillfället.

WORKSHOP
Workshopsmetodiken som Stefan använder kan anpassas till olika ämnen och teman. Han genomför workshops för både små och större grupper med upp till flera hundra deltagare.

STORYTELLING
Med storytelling målar Stefan föreläsningarnas budskap i bilder så att lärdomarna berör och består över tid.

ANVÄNDARVÄNLIGA VERKTYG
Deltagarna erbjuds verktyg om hur man ökar motivationen, kommunicerar effektivt och ger feedback. De lär sig också systematisk problemlösning, konflikthantering, hur man förbättra samarbete, engagemang och ledarskapet.

FRAMGÅNGSEXEMPEL
Deltagarna får inspirerande och roliga framgångsexempel från Stefans egna och andras erfarenheter som ger deltagarna nya perspektiv och insikter.

FÖRBEREDELSE OCH ENGAGEMANG
Det är viktigt att vara påläst vad gäller kundens verklighet för att deltagarna ska känna igen sig och få med sig användbar kompetens tillbaka till arbetet, säger Stefan. Han är alltid engagerad och kan också driva på och vara tuff om det behövs men det är alltid med glimten i ögat.

Stefans bakgrund

En kort bakgrundsbeskrivning:
Under drygt 25 år har Stefan arbetat som föreläsare, utbildare och förändringsledare. Innan han startade eget arbetade han på fyra större internationella utbildningsföretag. Stefan brinner för att hjälpa ledare, medarbetare och organisationers att hitta lösningar på deras behov och utmaningar.

En längre bakgrundsbeskrivning:
Stefan är uppvuxen i Blekinge och efter lumpen flyttade han till Stockholm och började arbeta som försäljare på Svenska Dagbladet. Sen fick han jobb på det internationella skivbolaget CBS Records, där han arbetade i fem år som försäljare och promotion manager.

Mentorn Sven Möller Andersen inspirerade Stefan att återuppta studierna. Han flyttade till Lund och läste statistik och nationalekonomi och därefter marknadsföring på IHM Business School i Stockholm.

Anställningarna på Institutet för Ledarskap och Lönsamhet och Motivationskonsult blev två goda erfarenheter innan Stefan flyttade till Santa Monica, Kalifornien där han jobbade med försäljning i två år.

Tillbaka i Stockholm började Stefan arbeta som kursledare. Först med Wilson Learnings olika utbildningar. Därefter blev det ytterliga tre utbildningsföretag, där han arbetade med några av världens mest använda utbildningskoncept, innan han startade egen konsultverksamhet.

I början av 90-talet introducerade Stefan ”action learning” i Sverige. Konceptet blev en succé och innebär att kombinera teoretiska utbildningspass med upplevelsebaserade teamövningar. Dagens Nyheter, Dagens Industri, TV4 och SvT har skrivit och gjort reportage om Stefans framgångsrika utbildningar.

Idag arbetar han som föreläsare, utbildningskonsult och förändringsledare. Ibland kombineras dessa tre former av utveckling som exempelvis när Stefan genomförde en utbildningsdag för ABB:s ledningsgrupp. Uppdraget växte till ett 5-årigt förändringsprogram för tusentals ledare och medarbetare som beskrivs i ABB:s bok ”Växa med Förändring” där Stefan tillägnades ett eget kapitel för sina uppskattade insatser.

Stefan är certifierad och utbildad inom Situationsanpassat Ledarskap II & V, KommunikationsStilar (färgerna), Praktisk teamutveckling, Personligt Ledarskap, Utveckling Grupp Ledare (UGL), Rådgivande Försäljning och Presentationsteknik.

Övrig kompetens
Stefan ingår även i konsultnätverket Business Improvements.
Stefan Görwik

Inspirationsföreläsare, utbildare och konsult