Book recommendation: The How of Happiness

Posted by:

The How of Happiness: by Sonja Lyubomirsky.
A great book to learn about science-based advice on how to become happier. Sonja Lyubomirsky, Ph.D., is Professor of Psychology at the University of California, Riverside and herstudies show that 50% of individual differences in happiness are determined by genes, 10% by life circumstances, and 40% by our intentional activities.

0

Boktips: Vad säger forskningen om lycka?

Posted by:

Lyckans verktyg: en vetenskaplig guide av Sonja Lyubomirsky
Professorn Sonja Lyubomirsky har under många år forskat på vad som verkligen gör oss lyckliga. Hennes forskning visar att 50% av vår förmåga till lycka är genetiskt bestämd, 10 % beror på omständigheter och 40% kan man påverka själv. Boken innehåller ett flertal frågeformulär och ger konkreta förslag på vad du kan göra för att bli lyckligare.

0