Teamutveckling

Teamutveckling

 Tankar – Insikter – Lärdomar
Teamutveckling

Att skapa högpresterande team

Att förstå sambanden. När man som konsult går in i en organisation för att ge stöd och support till olika team är det viktigt att inte bara förstå gruppdynamik eller hur man bygger framgångsrika team. Det är också viktigt att förstå hur andra affärskritiska faktorer påverkar samarbetet.

En grupp i sig är komplex men man behöver även en förståelse för hur sambanden mellan verksamhetens olika delar påverkar samarbetet. Ingen grupp är den andra lik men det finns vissa givna principer för att skapa framgångsrika team som vi kommer att gå igenom i denna artikel. Läs mer >>

Utbildningar inom teamutveckling

27

Utveckla vinnande team

En kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

8

KommunikationsStilar 

En kurs om hur vi kan anpassa våra kommunikationsstilar för att få bättre relationer och samarbete med andra.

Vill du veta hur vi hjälper kunder med
förbättringar?