Categories: Design

by Görwik Management Group

Share

Categories: Design

by Görwik Management Group

Share

Trine Grönlund föreläser om vikten av reflektion, återhämtning och fokus för ökad produktivitet, innovationskraft och välbefinnande. Hon ger handfasta och värdefulla tips som varvas med aktuell forskning, konkreta case, påfyllande energi och egen reflektion.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial

Related Posts

View all